Ženy: mezi vztahy a penězi

Recenze knihy: Viviana Zelizer : “The Purchase of Intimacy“

with courtesy of Emel Topçu

with courtesy of Emel Topçu

Kniha Viviana Zelizer nabízí nový pohled na propojení intimních vztahů mezi ženami a muži s jejich ekonomickými aspekty. Její teorie, nazývaná „spojené životy,“ nabádá nikoli k oddělenému vnímání těchto sfér, ale k vnímání jejich interakce, což dosud nebylo možné, protože sociology a ekonomy odděloval jednak strach ze zkorumpování intimních vztahů ekonomickými principy, jednak obava z toho, že by ekonomie ztratila svou exaktnost zaváděním neměřitelných afektivních vztahů.

V knize se dočteme, proč je důležité, kdo platí večeři na první schůzce, kdo platí svatební hostinu, neboli jak je to s penězi a láskou. Podle Zelizer se dárky a užívání peněz stávají znaky různých typů vztahů a definují jejich kontury. Pokud se jedná o rozvod či rozchod, vztahy víc řídí ekonomie než city. Zelizer analyzuje soudní rozsudky v Americe, které dokazují, že typ vztahu (chození, manželství, milenecký vztah, homosexuální vztah) determinuje ekonomické aspekty rozchodů.

Zelizer se nejvíce zabývá rodinou, vzhledem k tomu, že se v ní odehrává velmi intenzivní ekonomická aktivita. V rámci rodiny existuje mnoho ekonomických, ale atypických, vztahů, jako je například poskytování služeb zdarma nebo bezúročné půjčování peněz. Feministická hnutí se dlouhodobě zajímají o soukromou sféru, jelikož se jedná o jakousi „druhou směnu“ pro ženy. Viviana Zelizer sice nepřináší řešení této situace, ale úspěšně odkrývá paradox, podle kterého je rodina složená z navzájem si nejbližších lidí, a zároveň je místem, kde mnohá nevyvážená ujednání dopadají negativně na ženy. Autorka tento jev vysvětluje skrze pohled na všeobecnou situaci žen, které se vyskytují na slabších pozicích vůči mužům, protože jsou častěji zaměstnány ve službách osobám (v nemocnicích, při hlídání dětí, pomoc ve stáří a v nemoci). Koncentrují se tak v aktivitách, které jsou hůře placené, a nedostává se jim vysokého sociálního ohodnocení ve srovnání s mužskými pozicemi. I když jejich práce má vysokou společenskou hodnotu, není vnímána jako prestižní. Tento rozdíl mezi hodnotou práce a jejím ekonomickým ohodnocením znamená, že ženy jsou dlouhodobě podhodnoceny. Totéž platí i o jejich práci v domácnosti.

Viviana Zelizer odhaluje celou řadu situací, ve kterých jsou ženy vystaveny tradičním genderovým pohledům na hodnotu jich samotných i jejich práce, a na tradiční rozdělení na mužské a ženské role. Příklady uváděné v knize usnadňují pochopení, v čem tkví problematičnost dnešního přístupu k ženám: není již možné je „využívat“ stejnou měrou, jako tomu bylo v minulosti. Věřím, že společnost, která se vyvíjí směrem k modernitě, by měla opustit nejen „své zlozvyky,“ ale také zvyky, jež některé privilegují a jiné omezují, jako je tomu v případě bezplatné domácí práce žen. Samozřejmě, že to neznamená, že by snad žena odteď žádala po svém muži peníze za každou vyžehlenou košili, ale obě pohlaví by se měla zamyslet nad spravedlivějším rozdělením práce a nad oceněním, když je tato práce vykonána partnerem/partnerkou.

“The Purchase of Intimacy” otevírá oči ženám i mužům, aniž by byla příliš feministická nebo genderová. Jako sociologická práce přichází s empirickými důkazy a vědeckými argumenty s jediným cílem: popsat fungování světa, ve kterém žijeme.

Pro více informací o autorce a její publikační činnosti, nahlédněte na její profil na stránkách Princetonské univerzity: http://www.princeton.edu/sociology/faculty/zelizer/

FacebookTwitterGoogle+PinterestLinkedInRedditStumbleUponEmail