Rozhořčené 2012: „nenormální ženy“ ?

Sylvie Bláhová – Komentář k diskutovanému dokumentu Rozhořčené 2012.

Dokument Davida Vondráčka Rozhořčené 2012 vyvolal výrazné reakce snad v celém českém mediálním prostoru, včetně sociálních sítí. Co chtěl vůbec Vondráček svým ročním sledováním čtyř výrazných, levicově zaměřených žen sdělit? Přes bezpochyby zajímavé a v dnešní době krize vysoce aktuální téma však Vondráček sklouzává do „dvojí struktury předsudků“, která tak celý dokument činí vysoce neobjektivním.

První rovina, jež se dostalo výrazné kritiky z řad, zejména levicově smýšlejících, jedinců se vztahuje na snahu autora vyobrazit cokoli, co se staví proti současnému politickému a sociálnímu systému, jako něco deviantního a krajně nebezpečného (což je možné sledovat zejména u komentářů jednotlivých žen ke kritice současného systému a následnou obrazovou asociaci se symboly srpu a kladiva či portrétu Lenina). Autor tak například směšuje smýšlení samotných výroků autorek (které rozhodně nehonestují komunismus) s demonstranty Komunistické mládeže na Václavském náměstí. Dalším a snad ještě výrazněji tendenčním sdělením jsou zdlouhavé a zdánlivě nic vypovídající záběry bytu Ilony Švihlíkové. Nejen, že u ostatních představitelek takové momenty zcela chybí, je však také evidentní, že autor chce dlouhým záběrem na plakát Karla Gotta, obří puzzle s koňmi či na rodiče Švihlíkové (což je z profesního hlediska minimálně nefér) vyobrazit charakter myšlení, které zosobňuje ona sama. Tedy jako něco „zamrzlého“ v 80. letech (čti zpátěčnického, co by nás zavedlo zpět do té „nešťastné“ doby). Jako by se autor dívaka tázal: „Takto opravdu chcete žít?“. Nejde tedy o názor Švihlíkové jako takový, ale o jeho a priori ztotožnění s něčím, co už tu prostě bylo. Vedle této ideologické clony, která by jistě zasloužila hlubší rozbor však stojí také, pro nás zajímavější, genderová (stereotypní) rovina. Všechny čtyři ženy prostě nepůsobí zcela „normálně“. Ilona Švihlíková, o které tu již byla řeč, je vyobrazena jako žena, která sice z hlediska sociálního postavení výrazně potlačila svůj dělnický původ, je to však kariéristka, která nejen že má deviantní názory, která ale také žije s kocourem u rodičů ve svém pokoji polepeném plakáty Karla Gotta a fotkami princezny Diany. Je to žena, která řekla, že ukončení snad jediného vztahu, který ve svém životě měla pro ní bylo velkou úlevou. Je to snad „normální“? Možná ještě „nenormálněji“ je vyobrazena zakladatelka ProAltu Tereza Stöckelová. Stejně jako Švihlíková, i ona je profesně velmi úspěšná a žije sama, v pětatřiceti stále nemá děti a ani je mít nechce. Působí výrazně androgynně, což autor ještě zintenzivňuje záběry na Stöckelovou zvedající činku. Jako alespoň částečně „normální“ je tak vykreslena novinářka Saša Uhlová (jejíž portrét minimálně na sociálních sítích působil nejpozitivněji). Snad na všech záběrech je zobrazena se svými dětmi. V jednom záběru se dokonce svěřuje, jak jí vyhovuje, že jí manžel s péčí o domácnost příliš nepomáhá. Zajímavé také je, že vedle Švihlíkové a Stöckelové neřekne snad jeden zajímavý a něčím výjimečný názor. No není to „dokonalá“ žena? Nejen že se však sama Uhlová proti tomuto vyobrazení vyhrazuje ve svém článku na Deníku Referendum, kde nepřímo obviňuje Vondráčka z účelové manipulace, uvádí však také své působení v dokumentu na pravou míru (autor její názorová vyjádření nezveřejňoval, protože se mu to prostě nehodilo).

Přestože je tedy téma dokumentu z obou zmíněných rovin velmi zajímavé, hlavním problémem je jeho samotné zobrazení. Lze však vůbec natočit objektivní dokument? Jedno je však jasné, přesto, že objektivita nebude nikdy zaručena, je reálné alepsoň méně intenzivně divákovi vysílat podprahová sdělení, jejichž cílem je jen podpoření stávajícího systému. A je jedno, jestli tím myslíme neoliberalismus nebo patriarchát.

Komentář Saši Uhlové v deníku Referendum: http://www.denikreferendum.cz/clanek/15067-vondrackova-rozhorcena-dama-spis-poslusna-holcicka

FacebookTwitterGoogle+PinterestLinkedInRedditStumbleUponEmail
 • Lucie

  „Lekce, kterou nám film dává, se týká toho, jak silně zakořeněná je stále na všech stranách normativní představa o primární „úloze ženy ve společnosti“, ale zároveň že není až tak složité žít jí proti srsti.“
  komentář k dokumentu Rozhořčené 2012 nabízí i Tereza Stockelová, další z protagonistek: http://www.denikreferendum.cz/clanek/15108-rozhorceni-a-zneklidneni

 • Sylvie

  Trochu jiný pohled na dokument z pera Romana Jocha: http://joch.blog.idnes.cz/c/324844/Rozhorcene-2012.html

  • Lucie

   Komentář k příspěvku Romana Jocha na jeho blogu na serveru idnes.cz zatím inspiroval k reakci jen dva čtenáře. Ani já bych se normálně k jeho analýze dokumentu Rozhořčené 2012 nevyjadřovala. Ovšem odkaz na jeho příspěvek se objevuje na Thinkgender…

   Roman Joch je ředitelem konzervativního think tanku Občanský institut. Svůj komentář postavil na tématu šťastné, dětmi obdařené, rodiny.

   Zdá se mi problematický již výchozí postulát, který si dovolím přeformulovat takto: „člověk má právo na veřejnou angažovanost a občanský aktivismus za předpokladu, že jeho osobní život se blíží dokonalosti.“

   Ponechme stranou měřítko „vyřešeného osobního a rodinného života,“ které autor dál nerozvádí. Nevím totiž, jak určí, co je to „pořádek ve svých vlastních rodinách“ a jak v praxi vypadá.

   Ale hlavně, kdo z veřejně aktivních má vyřešený svůj osobní život? Upírá rozvod intelektuálovi právo vyjadřovat se k otázkám fungování státu? Odjímá léta trvající manželská rozepře poslanci právo na mandát?

   … A (a to je zásadní) proč bychom se o tento aspekt měli zajímat?

   • Kateřina

    Nevím, jestli bychom se o osobní životy veřejně aktivních lidí měli zajímat, ale přijde mi přirozené a logické, že se o ně zajímáme. To jestli nám je člověk sympatický, jak vypadá, jak se vyjadřuje, čemu se věnuje mimo svou veřejnou činnost i to, má-li rodinu a jaké vztahy v ní, mě a myslím že každého z nás ovlivňuje. Myslím, že to od sebe úplně oddělit neumíme a ani bych se o to asi nesnažila. Politika ve velkém a politika v malém (v rodinném kruhu, mezi nejbližšími) spolu úzce souvisí stejně jako vztahy a schopnost komunikace. To jaký osobní život máme, jak jsme zdatní udržet rodinné vztahy a vychovávat děti, ukazuje náš charakter a kopíruje se i do našeho vystupování ve veřejném životě. Když vím, že vrcholový politik je v osobním životě „hajzl“, moje preference ztrácí, i kdybych s jeho politickými názory sebevíc souhlasila. Přijde mi, že například život s rodiči ve věku, kdy většina vrstevníků se dávno osamostatnila, postavila na svoje nohy, založila rodiny a vychovává děti, vysvětluje určitou naivitu a univerzální nespokojenost, která se objevuje v politickém smýšlení jedné z postav. Pohled do osobního života „rozhořčených“ mi proto přijde zajímavý a správně dokreslující charaktery postav.

    • Sylvie

     Samozřejmě, veřejné osoby musí (i když třeba nedobrovolně) souhlasit se zájmem o jejich soukromí. Kritika, kterou uvádíte spadá do tradičního diskurzu hledání jedné správné a akceptovatelné normy. Přesto si však myslím, že spojujete dva typy norem, které spolu ne nutně souvisí. Píšete: „Když vím, že vrcholový politik je v osobním životě „hajzl“, moje preference ztrácí, i kdybych s jeho politickými názory sebevíc souhlasila.“ Samozřejmě, že „hajzlovství“ lze definovat různými způsoby, avšak předpokládám, že tím myslíte například to, když politik/politička podvádí manželku/manžela nebo provádí například domácí násilí. To znamená, že s ohledem na normy legitimního chování je takový člověk za hranou. Avšak u Švihlíkové porušení této normy nevidím, nemyslím, že tím, že si zvolila takový život někomu ubližuje, že se chová nelegitimně (nebo dokonce nelegálně). Jde jen o to, že prostě žije jinak než ostatní. Avšak kdybychom se proti jejímu způsobu života ohradili, stejným způsobem bychom pak mohli častovat opravdu všechny, kdo odmítnou tradiční společenský model (například homosexuály, etnické menšiny,…). Z principu tedy není možné o Švihlíkové říct, že něčím přímo narušuje společenské vztahy (stejně tak Stockelová). A to, proč se obě k takovému životu rozhodly má bezpochyby celou škálu dalších pohnutek, které nám, jak předpokládám, zůstaly zakryty.