Ženy pracují ročně 59 dní zadarmo

Den platové rovnosti

Na 28. únor 2013 vyhlásila Evropská komise Evropský den platové rovnosti. Jeho cílem je poukázat na na přetrvávající nerovnost v platovém ohodnocení žen a mužů v Evropě. K tomuto dni také Komise publikovala studii, která uvádí, že průměrný rozdíl mezi platy mužů a žen byl v roce 2010 16,2% (pro všechny státy EU dohromady).

Ve své tiskové zprávě z 27.února 2013 Evropská komise uvádí, že ženy průměrně pracují 59 dní zadarmo.

Pro více informací: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-165_fr.htm

FacebookTwitterGoogle+PinterestLinkedInRedditStumbleUponEmail