České modré punčochy

Historie.cs z 9. března 2013 byla věnována historii ženského hnutí u nás. Hosty byly socioložka Jiřina Šiklová, historička Marie Bahenská z Masarykova ústavu a historička Dana Musilová z Univerzity Hradec Králové.

V tomto stručném příspěvku se zaměřím jen na vysvětlení, proč se bojovnicím za emancipaci říkalo modré punčochy.

Marie Bahenská vysvětluje, že původně se tak říkalo soudním úředníkům v Británii, doslova pro jejich modré punčochy. Následně, zhruba v polovině 18. století jeden britský botanik porušil salónní zvyklosti, když na večírek přišel v modrých punčochách. Tato společenská nepatřičnost vedla ke vzniku přeneseného významu. Začali tak být označováni ti, kdo nedbali na zažitou formu, ti, kdo se vymykali. No a v případě žen se tak říkalo ženám zaměstnaným a zajímajícím se o politiku, zkrátka… vymykajícím se tehdejšímu normálu.

Historie.cs se zabývala chronologicky obdobím rakousko-uherské monarchie, první republiky, druhé světové války, komunismu a 90. let 20. století. Nejvíc mě zaujal život a dílo Františky Plamínkové, která je považována za zakladatelku českého ženského hnutí. Její portrét je také inspirován Historií.cs: http://thinkgender.eu/blog/2013/03/16/frantiska-plaminkova-zakladatelka-ceskeho-zenskeho-hnuti/

Druhý březnový díl Historie.cs je k vidění zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/213452801400009-ceske-modre-puncochy/video/

FacebookTwitterGoogle+PinterestLinkedInRedditStumbleUponEmail