Dělená rodičovská dovolená a kvóty: ruku v ruce proti „duchu českých tradic“?

Návrh Oranžového klubu ČSSD rozdělit rodičovskou dovolenou mezi oba rodiče vyvolal tak silně odmítavou reakci, že by ji snad předčil jen požadavek na kvóty (jehož výskyt v Desateru byl vzhledem k zaměření na rodinnou politiku málo pravděpodobný). Celý příspěvek

„Ušla jsi kus cesty“ a kampaň Phillip Morris

vslims

22. července 1968 zahájil tabákový koncern Phillip Morris kampaň „Ušla jsi kus cesty“ (You’ve come a long way). Propagoval tímto sloganem nové slim cigarety určené pro ženy. Obraz, který byl předkládán, rezonoval s tehdy se rodícím feministickým hnutím – šlo o ženu, která je schopná činit nezávislá rozhodnutí, nebojí se projevit a prosadit a to i tím, že kouří. Phillip Morris tak přispěl k genderové rovnosti spíše paradoxně: na onemocnění spojená s kouřením dnes umírá stejné procento žen a mužů.

.

„Násilí na ženách není problémem žen“

Jackson Katz je americký aktivista a spoluzakladatel programu „Mentoři pro prevenci násilí“ na Northeastern University, který se mimojiné zaměřuje na prevenci násilí na ženách. V rámci projektu TEDx představil základní rysy svého přístupu.

Především zrazuje od chápání násilí na ženách jako primárně ženského problému. Jakmile se tak děje, pozornost se upíná k ženám, které násilím trpí, je poukazováno na jejich chování, případně styl oblékání., aneb „čím mohly chování násilníka vyvolat.“ Přestože se podle Katze jedná o pochopitelné otázky, pokud se omezíme na ně, nenajdeme tím klíč ke snížení výskytu násilí páchaného na ženách. Hlavní otázka tedy spočívá v pochopení toho, co se to děje s muži, nejen s těmi, kteří se uchylují k násilí, ale i s těmi, kteří ho tolerují. Katz totiž tvrdí, že přítomnost násilí je v naší společnosti tolerována. Celý příspěvek

Témata vhodná a nevhodná: potraty a policie

Dělí se témata akademických prací a výzkumů na vhodná a nevhodná z hlediska pohlaví? A pokud ano, má toto rozdělení nějaké důsledky pro ty, kteří se jim věnují?

Když žena píše o právu na potrat, práce na toto veskrze „ženské“ téma se zdá být logická a přijatelná. Jak potom působí žena, která si za předmět zkoumání zvolí některou z tradičně maskulinních struktur jako je armáda nebo policie? Celý příspěvek