„Násilí na ženách není problémem žen“

Jackson Katz je americký aktivista a spoluzakladatel programu „Mentoři pro prevenci násilí“ na Northeastern University, který se mimojiné zaměřuje na prevenci násilí na ženách. V rámci projektu TEDx představil základní rysy svého přístupu.

Především zrazuje od chápání násilí na ženách jako primárně ženského problému. Jakmile se tak děje, pozornost se upíná k ženám, které násilím trpí, je poukazováno na jejich chování, případně styl oblékání., aneb „čím mohly chování násilníka vyvolat.“ Přestože se podle Katze jedná o pochopitelné otázky, pokud se omezíme na ně, nenajdeme tím klíč ke snížení výskytu násilí páchaného na ženách. Hlavní otázka tedy spočívá v pochopení toho, co se to děje s muži, nejen s těmi, kteří se uchylují k násilí, ale i s těmi, kteří ho tolerují. Katz totiž tvrdí, že přítomnost násilí je v naší společnosti tolerována.

Za nejdůležitější považuje schopnost a ochotu okolí a ostatních mužů veřejně reagovat na projevy násilí vůči ženám, ať už jsou verbální či fyzické. Katz se opírá se o předpoklad, že je obtížné se ohradit proti projevům násilí, které byly dříve tolerovány, a že sílu k tomu může mít leader v rámci dané skupiny:

Naším cílem je podpořit ty, kteří nejsou přímo součástí dvojice násilník-oběť, aby zasáhli, když jsou konfrontování s projevem násilí. Jedná se o dlouhodobý postoj, ne o zadržení ruky, která se chystá udeřit. Nepotřebujeme školení citlivosti (sensitivity training) potřebujeme vůdčí schopnosti (leadership).

FacebookTwitterGoogle+PinterestLinkedInRedditStumbleUponEmail