„Násilí na ženách není problémem žen“

Jackson Katz je americký aktivista a spoluzakladatel programu „Mentoři pro prevenci násilí“ na Northeastern University, který se mimojiné zaměřuje na prevenci násilí na ženách. V rámci projektu TEDx představil základní rysy svého přístupu.

Především zrazuje od chápání násilí na ženách jako primárně ženského problému. Jakmile se tak děje, pozornost se upíná k ženám, které násilím trpí, je poukazováno na jejich chování, případně styl oblékání., aneb „čím mohly chování násilníka vyvolat.“ Přestože se podle Katze jedná o pochopitelné otázky, pokud se omezíme na ně, nenajdeme tím klíč ke snížení výskytu násilí páchaného na ženách. Hlavní otázka tedy spočívá v pochopení toho, co se to děje s muži, nejen s těmi, kteří se uchylují k násilí, ale i s těmi, kteří ho tolerují. Katz totiž tvrdí, že přítomnost násilí je v naší společnosti tolerována. Celý příspěvek

V institutu pro služebné

35. ročník filmového festivalu Films de femmes (Filmy žen) v Créteil u Paříže zařadil do svého programu mimosoutěžní přehlídku filmových snímků nazvanou Služky (Les  Bonnes). Poznamenejme na úvod, že ve francouzštině má výraz „elle est bonne“ (ona je opravdu kost) poměrně pejorativní, sexuální konotaci. Sekce Služky si tak klade za cíl představit různé podoby novodobých služebných. Úvodním snímkem mimosoutěžní přehlídky byl belgický dokumentární snímek Vous êtes servis (Jste obsluhováni) režiséra Jorge Leòn z roku 2010.

Celý příspěvek

Orange Day, aneb skoncujme s násilím páchaným na ženách

Každý 25. den v měsíci je generálním tajemníkem OSN vyhlášen den upozorňující na násilí páchané na ženách a dívkách po celém světě. Tato snaha o informování veřejnosti je začleněna do kampaně UNiTE, jež byla zahájena v roce 2008 pod přímou patronací generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Od loňského července je Orange Day vyhlašován každý měsíc a to především z důvodu nesnižujícího se počtu fyzických napadení žen po celém světě.

Oblečte si tedy něco oranžového a zapojte se tak do snahy zastavit násilí na ženách!

Svědectví napadaných žen a dívek naleznete zde

UNW-FacebookTimeline-FIN