Americké povzbuzování českých žen : Rozhovor s Annou Kárníkovou nad knihou S. Sandberg „Opřete se do toho“

Lean In

V roce 2013 u nás vyšla kniha provozní ředitelky Facebooku, Sheryl Sandberg s názvem „Opřete se do toho“. V Americe se z ní stal bestseller, u nás se o ní taky trochu mluvilo, svého času na červnovém Kongresu žen. Máme přitom v Čechách zvláštní privilegium: české vydání bylo s tím americkým téměř souběžné. A koordinace, za kterou by se nemusel stydět ani vydavatel Harryho Pottera, nebyla náhodná.

Kniha Sandberg je psaná velmi čitelně a je dobře dokumentovaná. Při jejím čtení mě napadlo udělat si seznam dobře působících studií a ten mít vždy při ruce pro nějakou příští debatu o genderu. Studie táhnou. O jedné z nich „Heidi/Howard“ bude ještě řeč.

Sheryl Sandberg nabízí svou odpověď na to, kam mizí kvalifikované a schopné ženy. Na jedné straně se jí podařilo vědecky podložit, že ženy musí v práci překonávat větší překážky než muži. Na druhou stranu se stále odvolává na nedostatečné sebevědomí žen. „Ženy neodcházejte, dokud ještě nepřišel čas!“ volá svou americkou angličtinou na české čtenáře/čtenářky.

Thinkgender.eu vám nabízí rozhovor s Annou Kárníkovou, která se podílela na překladu do češtiny, a která knihu neváhá bránit před prvoplánovou kritikou.

Celý příspěvek

Ženám nově povolena účast na bojových misích Pentagonu

24. ledna 2013 oznámil Pentagon zrušení zákazu účasti žen na bojových misích.

Zákaz, který existoval od roku 1994, neodrážel skutečnost, že ženy se dnes misí účastní a umírají v nich stejně jako muži. Transformace logiky boje, kdy se stírá rozdíl mezi první linií a logistickým týmem, byla jedním z důvodů pro toto rozhodnutí. Jedná se o důležitý mezník srovnatelný s otevřením vojenských akademií ženám v roce 1976. Jack Jacobs, penzionovaný plukovník americké armády, míní, že změna bude implementována postupně, bude třeba určitý čas na socializaci v rámci jednotek. Zdůraznil však, že formální rozhodnutí odráží již existující realitu a potvrzuje, že byrokratickým strukturám trvá přizpůsobení se skutečnosti nejdéle.

Více informací zde.