Proč blog o genderu?

U zrodu blogu Thinkgender stojí snaha porozumět lépe otázkám genderu, které prochází všemi úrovněmi našeho života. Vycházíme z předpokladu, že gender je kulturně-sociální konstrukce přesahující biologické aspekty pohlaví. Vychází z tradic, organizace společnosti a jejích mravů. Protože se tedy nejedná o něco vrozeného, ale v životě si osvojeného, je možné nastavení genderových rolí měnit. Myšlenka, že to, co je označováno za ženské a mužské není neměnné, nám dává svobodu reflektovat zavedený pořádek… a zpochybňovat ho.

Rozhodli jsme se proto pojmout tento blog jako prostor pro otevřenou debatu, pro střet názorů laických i odborných. Chtěli bychom tímto způsobem zapojit do diskuze i širší veřejnost (obou pohlaví), proto i název: Think gender (přemýšlet o genderu). Naším cílem je především pokládat otázky a otevřít debatu. Věříme, že samotná změna postoje k některým tématům má už sama o sobě transformační účinek na naše okolí a potažmo společnost.